./uploads/header_projekty/tiskove-zpravy/
Úvodní stránka > Pro média > Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

1. 04. 2020

 

Development a celkovou rekonstrukci objektu převezme developerská společnost Sekyra Group.

 

Generali Real Estate prostřednictvím panevropského fondu „Generali Real Estate Asset Repositioning S.A. (GREAR)“ koupila od společnosti PSN obchodní dům Kotva v centru Prahy. Fond je zaměřený na rozvoj nemovitostních aktiv v hlavních evropských městech.

Strany se dohodly, že nebudou poskytovat podrobnosti o kupní ceně a dalších podmínkách.

Cílem spolupráce se Sekyra Group je provést rozsáhlou rekonstrukci Kotvy tak, aby jí byla navrácena prestiž a status špičkové nákupní destinace v historickém centru Prahy.

 

Kotva, která byla otevřena v roce 1975, patřila dlouho mezi největší obchodní domy v Evropě a k nejnavštěvovanějším budovám české metropole. Obchodní dům nyní vyžaduje kompletní renovaci, která podpoří jeho původní krásu a podtrhne významnou architektonickou stopu. To vše nově obohatí špičkové moderní funkcionality, které komplexu přidají na další hodnotě.

 
21. 02. 2020

 

V Praze bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov. Svým podpisem jej stvrdili ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek, primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, starosta Městské části Praha 3 Jiří Ptáček, generální ředitel Národního filmového archivu PhDr. Michal Bregant, za Sekyra Group, a.s. předseda představenstva JUDr. Luděk Sekyra a místopředseda představenstva Ing. Leoš Anderle, za České dráhy, a.s. předseda představenstva Bc. Václav Nebeský a člen představenstva JUDr. Petr Pavelec, LL.M. a za Žižkov Station Development, a.s. předseda představenstva Ing. Leoš Anderle a místopředseda představenstva Ing. Petr Král. Cílem je koordinovat plány pro budoucí revitalizaci celého prostoru včetně vytvoření rezidenční zástavby, školy či nového sídla Národního filmového archivu.14. 10. 2019

 


Zatímco na přelomu letošního roku začne výstavba první, převážně rezidenční fáze projektu Smíchov City–Sever v oblasti přilehlé k ulici Na Knížecí, která na 35 tisících metrech čtverečních nabídne byty, kanceláře a funkční parter s množstvím služeb a obchodů, developer Sekyra Group, přední architektonické ateliéry i veřejnost nyní tvoří podobu jeho druhé části na opačném, jižním konci území. Právě druhá fáze projektu pod názvem Smíchov City–Jih zásadně změní tvář bývalé průmyslové oblasti. Vznikne zde multifunkční moderní čtvrť, která zahrne mj. novou centrálu České spořitelny, s důrazem na vytvoření živého městského veřejného prostoru. Téměř kilometr dlouhá pěší městská třída, která získala na základě připomínek veřejnosti k projektu a následné odborné diskuse s územně plánovacími orgány podobu podélného parku, tak propojí náměstí Na Knížecí a budovu smíchovského nádraží.8. 03. 2019

 

Společnost Sekyra Group představila urbanistické řešení 2. etapy výstavby na Rohanském ostrově, zpracované na základě zadání urbanistické studie s regulačními prvky od Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., která byla v předchozím roce projednána s MČ Praha 8. V rámci projednání této studie se investor zavázal přispět na občanskou vybavenost, vybudování nové školy, částkou 60 miliónů korun.18. 06. 2018

 

Tisková zpráva České spořitelny ZDE:23. 05. 2018

 

23. května 2018

Rada MČ Praha 8 projednala ve středu 23. května 2018 návrh studie Rohan City. Návrhu dala stejně jako Zastupitelstvo zelenou.

Tisková zpráva MČ Praha 8 zde:3. 05. 2018

Tisková zpráva České spořitelny zde:4. 04. 2018

 

Praha 4. 4. 2018

Zastupitelstvo městské části Praha 8 dnes projednalo návrh podkladové studie pro změnu územního plánu projektu Rohan City na Rohanském ostrově. Představuje návrh, jak revitalizovat a urbanisticky rozvíjet tuto významnou část Karlína.

Autorem Urbanistické studie s regulačními prvky, za jejímž vypracováním stojí architektonický ateliér Pavel Hnilička Architekti, vznikla na základě zadání IPR Praha a usnesení Rady hlavního města Prahy. Proces změny územního plánu byl již předjímán ve smlouvě uzavřené s hlavním městem Praha v roce 2008. Proces změny územního plánu započal již v roce 2014.23. 11. 2017

Tisková zpráva České spořitelny zde:

 20. 11. 2017

TZ: IPR Praha

Unikátní možnost projít si zatím neexistující část Smíchova nabídne od 21. listopadu pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauzského kláštera. Budoucí podobu nové čtvrti Smíchov City si návštěvníci prohlédnou díky virtuální realitě. Součástí výstavy „Smíchov: Od nádraží k nové čtvrti“ je i podrobný model projektu v měřítku 1:500. Návštěvníci uvidí rozložení ulic, domů a parků a dozví se více o řešení dopravní situace. 

Archiv zpráv