./uploads/header_projekty/t-mobile-centrum/

t-mobile centrum - O Projektu

T- Mobile Centrum je největší a nejmodernější administrativní budova určená pro jediného nájemce v České republice. Z hlediska uživatelského komfortu tato nadstandardní budova s 30 000 m2 administrativních ploch, byla společnosti T-Mobile, tuzemskému provozovateli sítě mobilních telefonů, předána k užívání v prosinci 2003. Projekt plně respektuje nejnovější trendy ve výstavbě administrativních budov. Vlastní budova je zajímavá také tím, že celý objekt je hmotově řešen formou „hřebínkového“ systému, kdy celkem pět vzájemně rovnoběžných příčných křídel je v podélném směru vzájemně propojeno spojovacími krčky, kterými prochází hlavní komunikační osa projektu.  • exterier 7.jpg
  • exterier 6.jpg
  • exterier 5.jpg
  • exterier 3.jpg
  • exterier 4.jpg
  • exterier 2.jpg
  • exterier 1.jpg
VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ