./uploads/header_projekty/pravni-poradenstvi/
Úvodní stránka > Právní poradenství

Právní poradenství

V rámci uzavírání jednotlivých transakcí Vám nabízíme k dispozici náš právní tým pro:
konzultace obsahu smluv, finančního zajištění, úpravy smluvních podmínek apod. tak, aby co nejlépe vyhovovaly Vašim požadavkům.

Užitečné odkazy pro Vás:

www.justice.cz – oficiální server českého soudnictví
www.cuzk.cz – katastr nemovitostí
www.info.mfcr.cz/ares/ - administrativní registr ekonomických subjektů
www.rzp.cz – Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.cak.cz – Česká advokátní komora
www.nkcr.cz – Notářská komora České republiky
www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx - Ministerstvo vnitra České republiky